Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
TUM-KT3220 KTY, 15 sp 
Kod TUM-KT3220  Giltighet 01.01.2017 -
Namn KTY  Förkortning KTY 
Omfattning15 sp   
UndervisningsformFördjupade studier
Klass/KategoriStudiehelhet   
  BedömningAllmän skala 
 
Ansvarig enhet Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning 

Beskrivning
Innehåll 

Opiskelija suorittaa:

1. TUM-3221 Käytännöllisen teologian perspektiivejä 5 op sekä

2. joko TUM-KT3223 tai TUM-KT3225 oppialan professorin kanssa sovitusti.ja

3. yksi vaihtoehtoinen opintojakso.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi