Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
AYPSYK-181 Avoin yo: Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op 
Tunniste AYPSYK-181  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Avoin yo: Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin  Lyhenne Johdatus psykol 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
  • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
  • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
  • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.
 
Toteutus 


 

 
Sisältö 
  • Kokeellisen tutkimusasetelmat
  • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
  • Laadulliset menetelmät
  • Tutkimuksen etiikka
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
  • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
  • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos 
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Asteikolla 0-5.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kesä 2020  Verkkokurssi  Liisa Kuula  12.08.20 -05.10.20
Avoin yo: Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2021  Kurssi  Liisa Kuula  08.04.21 -17.06.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjatentti ja tehtävä, kevät 2021  Kirjallisuuskuulustelu    06.04.21 -23.06.21