Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
AYPSYK-141 Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op 
Tunniste AYPSYK-141  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan  Lyhenne Johdatus persoo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
 • hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat
 • ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa
 • tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta,
 • ja arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.
 
Sisältö 
 • Persoonallisuuden biologinen perusta
 • Persoonallisuus elämänkulussa
 • Persoonallisuusteoriat ja käsitteet: vertailu ja tiedon soveltamien
 • Differentiaalipsykologia ja sen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle elämänkaaren aikana
 • Persoonallisuuden arviointi
 • Älykkyyden teoriat ja mittaaminen
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
 • Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013) Personality, individual differences and intelligence. 3. painos. Osat I & II (luvut 1–16), jos käytät teoksen 4. painosta, tenttiin on luettava sivut 557-571 luvusta 20 (Chapter 20). Muutoin 4. painoksesta luetaan luvut 1-15 (Chapters 1-15).
 • Jaetut opetusmateriaalit

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Asteikolla 0-5.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, syksy 2020, Espoon työväenopisto  Kurssi  Christian Hakulinen  22.09.20 -08.10.20
Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kevät 2021  Kurssi    07.01.21 -31.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kesä 2020  Kirjallisuuskuulustelu  Christian Hakulinen  22.06.20 -21.10.20
Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kevät 2021  Kirjallisuuskuulustelu    03.02.21 -27.04.21