Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
AYPSYK-131 Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op 
Tunniste AYPSYK-131  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan  Lyhenne Johdatus kehity 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.
 
Sisältö 
 • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
 • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
 • Kehityksen biologiset perusteet
 • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa  
 • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

 

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Asteikolla 0-5.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, kesä 2020  Verkkokurssi  Marius Lahti-Pulkkinen,
Silja Martikainen,
Katri Savolainen 
04.05.20 -31.08.20
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, syksy 2020 (Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin sisältyvä jakso)  Verkkokurssi  Marius Lahti-Pulkkinen,
Katri Savolainen 
23.09.20 -10.01.21
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, syksy 2020, Espoon työväenopisto  Kurssi  Lottaliina Tynkkynen  03.11.20 -28.11.20
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, syksy 2020  Verkkokurssi  Lottaliina Tynkkynen  30.11.20 -31.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, kirjatentti, kesä 2020  Kirjallisuuskuulustelu  Marius Lahti-Pulkkinen  17.06.20 -14.10.20
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, kirjatentti, 2020-2021( Jakso sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin)  Kirjallisuuskuulustelu  Marius Lahti-Pulkkinen  04.11.20 -14.01.21
Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan, kirjatentti, kevät 2021  Kirjallisuuskuulustelu  Lottaliina Tynkkynen  31.03.21 -15.06.21