Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
AYPSYK-121 Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op 
Tunniste AYPSYK-121  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan  Lyhenne Johdatus kognit 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.
 
Toteutus 


 

 
Sisältö 
 • Havainto- ja tunnistusprosessit
 • Tarkkaavaisuus
 • Tieto- ja tapahtumamuisti
 • Työmuisti
 • Ajattelun perusdimensiot
 • Lisäksi vaihtuvia ajankohtaisia teemoja
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
 • Eysenck, M.W. (2011)  Fundamentals of cognition, luvut 1-5, 7, 10-11, (2. tai uudempi painos). 
 • Vuosittain päivitettävä täydentävä kirjallisuus:

  Huom. MISTÄÄN ARTIKKELISTA EI TARVITSE OSATA PIENIÄ YKSITYISKOHTIA EIKÄ MENETELMIÄ TAI TULOKSIA NIIN TARKASTI KUIN NE METHOD- JA RESULTS-LUVUISSA ON KUVATTU.

  Gervais, W. M. (2013). Perceiving minds and gods: How mind perception enables, constrains, and is triggered by belief in gods. Perspectives on Psychological Science, 8, 380–394.

  Kelemen, D. (1999). Function, goals and intention: Children's teleological reasoning about objects. Trends in Cognitive Sciences, 3, 461-468.

  Lewandowsky, S., & Oberauer, K. (2016). Motivated rejection of science. Current Directions in Psychological Science, 25, 217-222.

  Pennycook, G., Cheyne, J. A., Barr, N., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2015). On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. Judgment and Decision Making, 10, 549-563.

  Svedholm-Häkkinen, A., & Lindeman, M. (2016). Intuitive and deliberative empathizers and systemizers. Journal of Personality, 85, 593-602.

 • Verkossa olevat opetusmateriaalit
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Asteikko 0-5.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2020  Verkkokurssi  Lottaliina Tynkkynen  04.05.20 -11.08.20
Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, syksy 2020  Verkkokurssi  Soila Kuuluvainen  01.10.20 -04.02.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, kesä 2020  Kirjallisuuskuulustelu  Lottaliina Tynkkynen  16.05.20 -26.09.20
Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, syksy 2020  Kirjallisuuskuulustelu  Soila Kuuluvainen  10.12.20 -18.03.21