Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
AYPSYK-111 Avoin yo: Johdatus neuropsykologiaan, 5 op 
Tunniste AYPSYK-111  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Avoin yo: Johdatus neuropsykologiaan  Lyhenne Johdatus neurop 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.
 


 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
 • määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet
 • kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet
 • selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja
 • arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia.
 
Toteutus 


 

 
Sisältö 
 • hermosolujen rakenne ja toiminta
 • hermoston rakenne, toiminta ja kehitys
 • aivotutkimusmenetelmien perusteet
 • pääpiirteet kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) neuraalisesta perustasta
 • liiketoimintojen, vireystilan, tunteiden ja kehon sisäisten toimintojen säätelyn biologisia perusmekanismeja
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
 • Kalat, J.W. (2009) Biological Psychology (10. tai uudempi painos).
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Asteikko 0-5.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus neuropsykologiaan, syksy 2020  Verkkokurssi  Soila Kuuluvainen  10.09.20 -17.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avoin yo: Johdatus neuropsykologiaan, kirjatentti, kesä 2020  Kirjallisuuskuulustelu  Emma Salo  13.06.20 -21.10.20
Avoin yo: Johdatus neuropsykologiaan, kirjatentti, syksy 2020  Kirjallisuuskuulustelu  Soila Kuuluvainen  24.09.20 -13.01.21