Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KIK-LG500 Språkvetenskaper, valfria ämnesstudier, 30 sp 
Kod KIK-LG500  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Språkvetenskaper, valfria ämnesstudier  Förkortning Språkvetenskape 
Omfattning30 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudiehelhet   
  BedömningAllmän skala 
 
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Ekaterina Gruzdeva 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintokokonaisuudesta vastaa kielten kandiohjelma. 

Valinnainen opintokokonaisuus, joka on suunnattu muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Kielitieteiden perusopintojen jälkeen. Jokainen aineopintojen kursseista järjestetään ainakin joka toinen vuosi syys- tai kevätlukukaudella.

 
Kunskapsmål 

Aineopintojen jälkeen opiskelija

 • ymmärtää lingvistiikan keskeiset teoriat ja menetelmät
 • osaa soveltaa näitä teorioita kielellisen aineiston kuvaukseen
 • osaa käsitellä kielellistä aineistoa joillakin kieliteknologian menetelmillä
 • tuntee tutkimustyön periaatteet, hallitsee tieteellisen argumentaation perusteet  ja osaa tehdä tieteellistä analyysia
 • on tunnistanut omat kiinnostuksensa alueet ja syventänyt osaamistaan näillä alueilla
 • omaa tarvittavat tiedot jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa
 • tunnistaa oman osaamisensa ja mahdollisuudet soveltaa sitä työelämässä.
 
Tidigare studier eller kunskaper 

Kielitieteiden perusopinnot ja kielten kandiohjelman yhteiset kurssit.

 
Innehåll 

Opiskelija koostaa vähintään 30 op:n kokonaisuuden seuraavista valinnaisista kursseista: 

 • Fonologian jatkokurssi (5 op)
 • Morfologian ja syntaksin jatkokurssi (5 op)
 • Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (5 op)
 • Maailman kielet ja kielitypologia (5 op)
 • Kielten dokumentaatio, deskriptio ja kenttätyömenetelmät (5 op)
 • Kielitieteen historia (5 op)
 • Tilastomenetelmiä lingvisteille (5 op)
 • Ohjelmointia lingvisteille (5 op)
 • Matematiikkaa lingvisteille (5op)
 • Koneoppimisen perusteet lingvisteille (5 op)
 • Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen (5/10 op)
 • Puheen analyysin perusteet (5 op)
 • Puheen tuotto ja havaitseminen (5 op)
 • Kokeellisen fonetiikan johdantokurssi (10 op)
 • Projektikurssi (5 op)
 • Opetusavustajana toimiminen (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi I (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi II (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi III (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi IV (5 op)
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Opintojaksojen keskiarvo.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi