Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
PSYK-053 Psykologiset arviointimenetelmät, 5 op 
Tunniste PSYK-053  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Psykologiset arviointimenetelmät  Lyhenne Psykologiset ar 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoMuut opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Psykologian kandiohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu Psykologin työelämä ja asiantuntijuus -kokonaisuuteen.

 
Ajoitus 

Kandiopintojen kolmannen vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ajankohtaista tietoa

  • erilaisten psykologisen arviointimenetelmien käytöstä psykologisessa tapausjäsennyksessä
  • psyykkisten ilmiöiden arvioinnin teorioista
  • psykologisten arviointimenetelmien laadinnan perusteista, niiden käytön etiikasta, eri menetelmätyypeistä ja arvioinnin käytännöistä.
 
Toteutus 

Kontaktiopetus (10 opetuskertaa, joista osa lähetetään videovälitteisesti muihin yliopistoihin) ja siihen liittyvät käytännön harjoitukset, yht. 16 tuntia.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Psykologian perusopinnot 25 op, aineopintoja noin 30 op, joista Kliininen psykologia joko suoritettu tai suoritetaan samanaikaisesti.

Suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan Psykometriikka-opintojakson kanssa.

 
Sisältö 
  • Psykologisen arvioinnin perusteet
  • Tutustuminen aikuisten, nuorten ja lasten psykologisiin arviointimenetelmiin
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kirjallisessa loppukuulustelussa suoritetaan:

  • Kaplan, R.M. & Saccuzzo, D.P. (2013) Psychological assessment and theory: creating and using psychological tests. (8th ed.), luvut 4–5, 7, 11, 14, 16-17. Käy myös Kaplan, R.M. & Saccuzzo, D.P. (2005) Psychological testing: Principles, applications, and issues (6. tai 7. painos), luvut 4–6, 10, 13–14 ja 17
  • Opetuksen yhteydessä ilmoitettava materiaali
 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opiskelija

  • osallistuu kontaktiopetukseen
  • osallistuu aktiivisesti harjoituskurssille, jolla perehdytään käytännön harjoitteiden kautta ryhmätyönä testimenetelmiin (läsnäolopakko),
  • tekee harjoituskurssiin kuluvana välitehtävänä kognitiivisen päättelyn pisteytystehtävän, joka analysoidaan kurssilla
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5, kirjan painokerron on 2/3 ja kontaktiopetuksen opetusmateriaalin 1/3.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa