Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KOK-G207 Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta, 5 op 
Tunniste KOK-G207  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta  Lyhenne Unkarin kulttuu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Magdolna Kovacs 

Kuvaus
Ajoitus 

järjestetään kevätlukukaudella

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson aikana luet B2.2-tason unkarin kulttuuria käsitteleviä tekstejä. Saat tietoa unkarin kulttuurista luettavien ja käännettävien tekstien avulla, sekä kehität unkarin suullista että kirjallista kielitaitoasi keskitasolla.

 
Toteutus 

harjoituskurssi

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Unkari VI tai vastaavat taidot (kielitaitotaso B2.1)

 
Sisältö 

Opintojakson aikana luemme ja käännämme unkarinkielisiä kulttuuriaiheisia tekstejä (aiheina juhlat, historia, kirjallisuus, tavat, maantuntemus ym.). Opintojakson aikana keskustelemme tekstissä käsitellyistä aiheesta laajemmin ja kiinnitämme huomiota tekstin kielioppi-ilmiöihin. Harjoittelemme myös kääntämistä suomesta unkariin. Kieliopissa keskitymme vaativampien kielioppi-ilmiöiden käsittelyyn, mm. partisiippirakenteisiin, imperatiivin funktioihin, harvinaisempiin sijoihin, etuliitteisiin, kausatiivirakenteisiin, relatiivi- ja muihin yhdyslauseisiin.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Opettajan antama materiaali

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Tunnilla on mm. pari- ja ryhmätöitä, keskustelu-, käännös- ja kielioppiharjoituksia.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kokonaisarvosana muodostuu käännöstöiden sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista arvosteluasteikolla 0-5.

 
Vastuuhenkilö 

unkarin yliopisto-opettaja Ildikó Vecsernyés ja yliopistonlehtori Magdolna Kovács

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta  Luentokurssi  Magdolna Kovacs,
Ildiko Vecsernyes 
18.01.21 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa