Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TUK-500 Ev.lut. uskonto, opintokokonaisuus, 60 op 
Tunniste TUK-500  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Ev.lut. uskonto, opintokokonaisuus  Lyhenne Ev.lut. uskonto 
Laajuus60 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • on syventänyt peruskursseilla saavuttamiaan tietoja ja taitoja teologian ja uskonnontutkimuksen aineenhallinnassa
  • tunnistaa teologian ja uskonnotutkimuksen erilaisia lähetysmistapoja ja tutkimuskysymyksiä
  • kykenee hankkimaan alaa koskevaa tutkimustietoa itsenäisesti
  • kykenee kirjoittamaan tutkivan esseen jostakin teologian ja uskonnontutkimuksen kysymyksestä
 
Toteutus 

TUK-100 25 op (tai YT100 25 op) ja

TUK-501 35 op

 
Sisältö 

Opintokokonaisuuteen TUK-5010 sisältyy kolme erilaista osiota:

a. Pakollisina seuraavat 4 x 5 op:

TUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op

TUK-2602 Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op

TUK-2603 Kristinusko Suomessa 5op

TUK-2609 Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5op

 

b. Pakollisena syventävä suoritus 1 x 5 op jostakin kolmesta em. teemaopintojaksosta, siis näistä:

TUK-L2602 Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus

TUK-L2603 Kristinusko Suomessa, syventävä suoritus

TUK-L2609 Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus tai 61751 Uskonnon didaktiikka -seminaari 5 op (erityisesti luokanopettajaksi opiskeleville; vastuuyksikkö kasvatustieteellinen tiedekunta)

 

c. Valinnaisina 1 x 5 op jokin seuraavista

TUK-2303 Uskonto yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä, 5 op

TUK-2604 Ei-kristilliset uskonnolliset yhteisöt Suomessa, 5 op

TUK-2606 Katsomuksellinen moninaisuus koulussa 5op

TUK-2611 Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op

TUK-2612 Hyvä elämä ja arvot 5op

TUK-2613 Kristinusko globaalissa vuorovaikutuksessa 5 op

TUK-2615 Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op

TUK-2617 Uskonnollinen viestintä ja uskonnot viestimissä 5op

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa