Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-402 Language in Society and Culture, 5 cr 
Code KIK-402  Validity 01.01.2017 -
Name Language in Society and Culture  Abbreviation Language in Soc 
Scope5 cr   
TypeBasic studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Ekaterina Gruzdeva 

Description
Target group 

Valinnainen opintojakso kielten kandiohjelman opiskelijoille (kuuluu ohjelman yhteisiin opintoihin).

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Opintojen ensimmäinen vuosi. Järjestetään kevätlukukaudella yhden periodin ajan. Opintojaksoa ei opeteta joka vuosi.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuasi:

 • ymmärrät yhteyden kielen ja yhteiskunnan välillä
 • ymmärrät kielen ja kulttuurin vuorovaikutuksen
 • osaat analysoida kielen käyttöä eri sosiaalisissa tilanteissa
 • ymmärrät kielen muuttumisen ja kielen vaihdon syitä
 
Completion methods 

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla, jonka lopussa on tentti.  Kurssiin kuuluu myös pieni projektityö, joka tehdään ryhmässä. Ei läsnäolopakkoa.

 
Recommended optional studies 

Semantiikka ja pragmatiikka.

 
Contents 
 • Sosiolingvistiikka tieteenalana
 • Kielen valinta monikielisessä yhteisössä
 • Kielivariantit
 • Kielen säilyminen, kielen vaihto ja kielisuunnittelu
 • Paikallinen ja sosiaalinen vaihtelu
 • Kieli, sukupuoli ja ikä
 • Etnisyys ja sosiaaliset verkostot
 • Kielen muutos
 • Tyyli, konteksti ja rekisteri
 • Kohteliaisuus
 • Kieli, kognitio ja kulttuuri
 
Study materials and literature 

Janet Holmes. An Introduction to Sociolinguistics. Fourth edition. Harlow : Pearson Education, 2013.

 
Activities and teaching methods in support of learning 
 • Aktiivinen osallistuminen luennoille
 • Kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 
Assessment practices and criteria 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • projektityö (ryhmätyö) ja sen arvosana
 • lopputentti ja sen arvosana.
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa (KIK-402/CYK255)  Lecture Course  Minna Palander-Collin  18.01.21 -05.03.21

Future examinations
No examinations in WebOodi