Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KIK-402 Språk i samhälle och kultur, 5 sp 
Kod KIK-402  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Språk i samhälle och kultur  Förkortning Språk i samh 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Ekaterina Gruzdeva 

Beskrivning
Målgrupp 

Valinnainen opintojakso kielten kandiohjelman opiskelijoille (kuuluu ohjelman yhteisiin opintoihin).

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Opintojen ensimmäinen vuosi. Järjestetään kevätlukukaudella yhden periodin ajan. Opintojaksoa ei opeteta joka vuosi.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuasi:

 • ymmärrät yhteyden kielen ja yhteiskunnan välillä
 • ymmärrät kielen ja kulttuurin vuorovaikutuksen
 • osaat analysoida kielen käyttöä eri sosiaalisissa tilanteissa
 • ymmärrät kielen muuttumisen ja kielen vaihdon syitä
 
Studieavsnittets form 

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla, jonka lopussa on tentti.  Kurssiin kuuluu myös pieni projektityö, joka tehdään ryhmässä. Ei läsnäolopakkoa.

 
Rekommenderade valfria studier 

Semantiikka ja pragmatiikka.

 
Innehåll 
 • Sosiolingvistiikka tieteenalana
 • Kielen valinta monikielisessä yhteisössä
 • Kielivariantit
 • Kielen säilyminen, kielen vaihto ja kielisuunnittelu
 • Paikallinen ja sosiaalinen vaihtelu
 • Kieli, sukupuoli ja ikä
 • Etnisyys ja sosiaaliset verkostot
 • Kielen muutos
 • Tyyli, konteksti ja rekisteri
 • Kohteliaisuus
 • Kieli, kognitio ja kulttuuri
 
Studiematerial och litteratur 

Janet Holmes. An Introduction to Sociolinguistics. Fourth edition. Harlow : Pearson Education, 2013.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
 • Aktiivinen osallistuminen luennoille
 • Kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • projektityö (ryhmätyö) ja sen arvosana
 • lopputentti ja sen arvosana.
 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa (KIK-402/CYK255)  Föreläsningskurs  Minna Palander-Collin  18.01.21 -05.03.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi