Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-402 Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa, 5 op 
Tunniste KIK-402  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa  Lyhenne Kieli yhteis 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Ekaterina Gruzdeva 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Valinnainen opintojakso kielten kandiohjelman opiskelijoille (kuuluu ohjelman yhteisiin opintoihin).

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Opintojen ensimmäinen vuosi. Järjestetään kevätlukukaudella yhden periodin ajan. Opintojaksoa ei opeteta joka vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuasi:

 • ymmärrät yhteyden kielen ja yhteiskunnan välillä
 • ymmärrät kielen ja kulttuurin vuorovaikutuksen
 • osaat analysoida kielen käyttöä eri sosiaalisissa tilanteissa
 • ymmärrät kielen muuttumisen ja kielen vaihdon syitä
 
Toteutus 

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla, jonka lopussa on tentti.  Kurssiin kuuluu myös pieni projektityö, joka tehdään ryhmässä. Ei läsnäolopakkoa.

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Semantiikka ja pragmatiikka.

 
Sisältö 
 • Sosiolingvistiikka tieteenalana
 • Kielen valinta monikielisessä yhteisössä
 • Kielivariantit
 • Kielen säilyminen, kielen vaihto ja kielisuunnittelu
 • Paikallinen ja sosiaalinen vaihtelu
 • Kieli, sukupuoli ja ikä
 • Etnisyys ja sosiaaliset verkostot
 • Kielen muutos
 • Tyyli, konteksti ja rekisteri
 • Kohteliaisuus
 • Kieli, kognitio ja kulttuuri
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Janet Holmes. An Introduction to Sociolinguistics. Fourth edition. Harlow : Pearson Education, 2013.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 
 • Aktiivinen osallistuminen luennoille
 • Kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • projektityö (ryhmätyö) ja sen arvosana
 • lopputentti ja sen arvosana.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa (KIK-402/CYK255)  Luentokurssi  Minna Palander-Collin  18.01.21 -05.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa