Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-400 Common Studies for Bachelor's Programme in Languages, 25 cr 
Code KIK-400  Validity 01.01.2017 -
Name Common Studies for Bachelor's Programme in Languages  Abbreviation Common Studies 
Scope25 cr   
TypeBasic studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Maria Salenius 

Description
Target group 

Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille kielten kandiohjelman opiskelijoille. Muitten koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa sitä.

 
Timing 

Ensimmäinen opiskeluvuosi. Koko lukuvuosi.

 
Learning outcomes 

Opiskelija tuntee kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät. Hän on valmistautunut käyttämään niitä oman opintosuuntansa proseminaarissa ja kandidaatintutkielmassa.

 
Contents 

Rakennekuvauksen mukainen.

 
Assessment practices and criteria 

Arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Other information 

Opintokokonaisuuden hyväksyy suoritetuksi sama opettaja, joka hyväksyy opiskelijan opintosuunnan perusopintojen kokonaisuuden. Kokonaisuuden valinnaisiksi kursseiksi (3 x 5 op) voidaan harkinnan mukaan hyväksyä muitakin kuin kandiohjelman tähän tarjoamia kursseja, jos ne käsittelevät kielen- tai kirjallisuudentutkimuksen metodologiaa eivätkä ole suunnatut vain yhden kielen tai kieliryhmän opiskelijoille.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi