Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-400 Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot, 25 op 
Tunniste KIK-400  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot  Lyhenne Yhteiset 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Maria Salenius 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille kielten kandiohjelman opiskelijoille. Muitten koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa sitä.

 
Ajoitus 

Ensimmäinen opiskeluvuosi. Koko lukuvuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät. Hän on valmistautunut käyttämään niitä oman opintosuuntansa proseminaarissa ja kandidaatintutkielmassa.

 
Sisältö 

Rakennekuvauksen mukainen.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Lisätiedot 

Opintokokonaisuuden hyväksyy suoritetuksi sama opettaja, joka hyväksyy opiskelijan opintosuunnan perusopintojen kokonaisuuden. Kokonaisuuden valinnaisiksi kursseiksi (3 x 5 op) voidaan harkinnan mukaan hyväksyä muitakin kuin kandiohjelman tähän tarjoamia kursseja, jos ne käsittelevät kielen- tai kirjallisuudentutkimuksen metodologiaa eivätkä ole suunnatut vain yhden kielen tai kieliryhmän opiskelijoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa