Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
GEOK_106 Geotieteet, opintokokonaisuus, 15-30 op 
Tunniste GEOK_106  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Geotieteet, opintokokonaisuus  Lyhenne Geotieteiden op 
Laajuus15-30 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Geotieteiden kandiohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Geotieteiden kandiohjelma vastaa opintokokonaisuudesta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

 
Ajoitus 

Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi 1.-3. opiskeluvuoden aikana

Opetusta järjestetään periodeissa 1-4

 
Osaamistavoitteet 

Geotieteiden opintokokonaisuudessa opit perusasioita maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta. Oppimisen taso ja syvällisyys riippuu opintokokonaisuuden laajuudesta (15 op tai 30 op).

Geotieteiden opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on käsitys geologiasta tieteenalana ja hän hallitsee keskeisimmät geologiset käsitteet. Opiskelijalla on kokonaiskuva maapallon rakenteesta ja sitä muokkaavista prosesseista.  Opiskelijalla hahmottaa maapallon ja elämän kehityshistorian 4,5 miljardin vuoden ajalta sekä ymmärtää niiden välisen vuorovaikutuksen. Oppimisen taso ja syvällisyys riippuu opintokokonaisuuden laajuudesta (15-30 op) sekä valittavista kursseista. Opiskelija oppii tiedonhakua, ryhmätyötaitoja, hankitun tiedon soveltamista geologisissa kysymyksissä sekä raportointia.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ei vaatimuksia

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa