Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MFK-M220 Matematiikka, aineopinnot luokanopettajille, 35 op 
Tunniste MFK-M220  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Matematiikka, aineopinnot luokanopettajille  Lyhenne Matematiikan ai 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Ilkka Holopainen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Vaihtoehtoinen kokonaisuus luokanopettajaopiskelijoille

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Opintokokonaisuus on tarjolla Helsingin yliopiston luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille. Luokanopettajat ja erityisopettajat voivat myös hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta kokonaisuuteen.

 
Ajoitus 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 4. ja 5. opintovuoden aikana.

Opintojaksot sijoittuvat eri periodeihin matemaattisten tieteiden sekä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmien tarjonnan mukaan. Matematiikan didaktiikka II (5 op) opinnot sijoittuvat periodiin 1.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee matemaattisen ajattelutavan ja käsitteenmuodostuksen perusteita
  • ymmärtää matematiikan luonteen perusopetuksen näkökulmasta
  • osaa suunnitella ja toteuttaa matematiikan opetusta koko perusopetuksen näkökulmasta ja arvioida tekemiään didaktisia ratkaisuja
  • tuntee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksia matematiikan opetuksessa
  • hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja riittävästi pystyäkseen toimimaan oman koulunsa matematiikan asiantuntijana
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Matematiikan perusopinnot luokanopettajille (25 op).

 
Sisältö 

Pakollinen (20 op)

 

 

 

Geometria I

MFK-M301

5 op

Raja-arvot

MAT11003

5 op

Differentiaalilaskenta

MAT11004

5 op

Todennäköisyyslaskenta I

MAT12003

5 op

 

Vaihtoehtoinen (15 op)

 

 

 

Matematiikan didaktiikka II

EDUMAT201

5 op

TVT matematiikan opetuksessa

MFK-M203

5 op

Matematiikan opetuslaboratorio

MFK-M305

5 op

Perusopetuksen matematiikka

MFK-M202

5 op

Tiedekasvatus

MFK-402

5 op

Integraalilaskenta

MAT11005

5 op

Sarjat

MAT21002

5 op

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

MAT21001

5 op

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5.

Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa