Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MFK-M100 Matematiikka, perusopinnot luokanopettajille, 25 op 
Tunniste MFK-M100  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Matematiikka, perusopinnot luokanopettajille  Lyhenne Matematiikan pe 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Ilkka Holopainen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Vaihtoehtoinen kokonaisuus luokanopettajaopiskelijoille

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Opintokokonaisuus on tarjolla Helsingin yliopiston luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille. Luokanopettajat ja erityisopettajat voivat myös hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta kokonaisuuteen.

 
Ajoitus 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen lukuvuoden aikana.

Opintojaksot sijoittuvat eri periodeihin matemaattisten tieteiden sekä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmien tarjonnan mukaan. Matematiikan didaktiikka I (5 op) opinnot sijoittuvat periodiin 2.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää matemaattisen ajattelutavan ja käsitteenmuodostuksen perusteita
  • hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja riittävästi pystyäkseen toimimaan oman alakoulunsa matematiikan asiantuntijana
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Luokanopettajan opintosuunnan Matematiikan didaktiikan opinnot (7 op) tai Erityispedagogiikan opintosuunnan Matematiikan didaktiikka erityisopettajille –opinnot (5 op).

 
Sisältö 

Pakollinen (20 op)

 

 

 

Johdatus yliopistomatematiikkaan

MAT11001

5 op

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

MAT11002

5 op

Matematiikan didaktiikka I

EDUMAT101

5 op

Matematiikkaa kaikkialla

MFK-M204

5 op

 

Vaihtoehtoinen (5 op)

 

 

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

MAT21001

5 op

Raja-arvot

MAT11003

5 op

Matematiikan perusvalmiudet luokanopettajille

MFK-M101

5 op

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5.

Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa