Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG200 Linguistics, Intermediate Studies, 40 cr 
Code KIK-LG200  Validity 01.01.2017 -
Name Linguistics, Intermediate Studies  Abbreviation Linguistics, In 
Scope40 cr   
TypeIntermediate studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Ekaterina Gruzdeva 

Description
Target group 

Opintokokonaisuudesta vastaa kielten kandiohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille.

 
Timing 

Kielitieteiden perusopintojen jälkeen. Opintojen toinen ja kolmas vuosi. Jokainen aineopintojen kursseista järjestetään ainakin joka toinen vuosi syys- tai kevätlukukaudella.

 
Learning outcomes 

Aineopintojen jälkeen opiskelija:

 • ymmärtää lingvistiikan keskeiset teoriat ja menetelmät
 • osaa soveltaa näitä teorioita kielellisen aineiston kuvaukseen
 • osaa käsitellä kielellistä aineistoa joillakin kieliteknologian menetelmillä
 • tuntee tutkimustyön periaatteet, hallitsee tieteellisen argumentaation perusteet  ja osaa tehdä tieteellistä analyysia
 • on tunnistanut omat kiinnostuksensa alueet ja syventänyt osaamistaan näillä alueilla
 • omaa tarvittavat tiedot jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa
 • tunnistaa oman osaamisensa ja mahdollisuudet soveltaa sitä työelämässä.
 
Prerequisites 

Kielitieteiden perusopinnot ja kielten kandiohjelman yhteiset kurssit.

 
Contents 

Opintokokonaisuuteen kuuluu pakollinen proseminaari ja kandidaatintutkielma (yhteensä 10 op). Lisäksi opiskelija koostaa vähintään 30 op:n kokonaisuuden seuraavista valinnaisista kursseista: 

 • Fonologian jatkokurssi (5 op)
 • Morfologian ja syntaksin jatkokurssi (5 op)
 • Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (5 op)
 • Maailman kielet ja kielitypologia (5 op)
 • Kielten dokumentaatio, deskriptio ja kenttätyömenetelmät (5 op)
 • Kielitieteen historia (5 op)
 • Tilastomenetelmiä lingvisteille (5 op)
 • Ohjelmointia lingvisteille (5 op)
 • Matematiikkaa lingvisteille (5op)
 • Koneoppimisen perusteet lingvisteille (5 op)
 • Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen (5 op)
 • Komentorivityökalut lingvisteille (5 op)
 • Puheen analyysin perusteet (5 op)
 • Puheen tuotto ja havaitseminen (5 op)
 • Kokeellisen fonetiikan johdantokurssi (10 op)
 • Projektikurssi (5 op)
 • Opetusavustajana toimiminen (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi I (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi II (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi III (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi IV (5 op).
 
Assessment practices and criteria 

Opintojaksojen keskiarvo.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi