Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG200 Kielitieteet, perusopinnot, 40 op 
Tunniste KIK-LG200  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kielitieteet, perusopinnot  Lyhenne Kielitieteet, p 
Laajuus40 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Ekaterina Gruzdeva 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuudesta vastaa kielten kandiohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Kielitieteiden perusopintojen jälkeen. Opintojen toinen ja kolmas vuosi. Jokainen aineopintojen kursseista järjestetään ainakin joka toinen vuosi syys- tai kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Aineopintojen jälkeen opiskelija:

 • ymmärtää lingvistiikan keskeiset teoriat ja menetelmät
 • osaa soveltaa näitä teorioita kielellisen aineiston kuvaukseen
 • osaa käsitellä kielellistä aineistoa joillakin kieliteknologian menetelmillä
 • tuntee tutkimustyön periaatteet, hallitsee tieteellisen argumentaation perusteet  ja osaa tehdä tieteellistä analyysia
 • on tunnistanut omat kiinnostuksensa alueet ja syventänyt osaamistaan näillä alueilla
 • omaa tarvittavat tiedot jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa
 • tunnistaa oman osaamisensa ja mahdollisuudet soveltaa sitä työelämässä.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Kielitieteiden perusopinnot ja kielten kandiohjelman yhteiset kurssit.

 
Sisältö 

Opintokokonaisuuteen kuuluu pakollinen proseminaari ja kandidaatintutkielma (yhteensä 10 op). Lisäksi opiskelija koostaa vähintään 30 op:n kokonaisuuden seuraavista valinnaisista kursseista: 

 • Fonologian jatkokurssi (5 op)
 • Morfologian ja syntaksin jatkokurssi (5 op)
 • Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi (5 op)
 • Maailman kielet ja kielitypologia (5 op)
 • Kielten dokumentaatio, deskriptio ja kenttätyömenetelmät (5 op)
 • Kielitieteen historia (5 op)
 • Tilastomenetelmiä lingvisteille (5 op)
 • Ohjelmointia lingvisteille (5 op)
 • Matematiikkaa lingvisteille (5op)
 • Koneoppimisen perusteet lingvisteille (5 op)
 • Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen (5 op)
 • Komentorivityökalut lingvisteille (5 op)
 • Puheen analyysin perusteet (5 op)
 • Puheen tuotto ja havaitseminen (5 op)
 • Kokeellisen fonetiikan johdantokurssi (10 op)
 • Projektikurssi (5 op)
 • Opetusavustajana toimiminen (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi I (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi II (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi III (5 op)
 • Lingvistiikan erikoiskurssi IV (5 op).
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojaksojen keskiarvo.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa