Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TCM390 Teoreettiset ja laskennalliset menetelmät, opintokokonaisuus, 15-35 op 
Tunniste TCM390  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Teoreettiset ja laskennalliset menetelmät, opintokokonaisuus  Lyhenne Teoreettiset ja 
Laajuus15-35 op   
OpiskelumuotoMuut opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Master's programme in Theoretical and Computational Methods is responsible for the module

The module is available ONLY to students from other degree programmes.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5. Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy arvosanan laskemista koskevia tarkempia määräyksiä.

Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa