Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MATR390 Materiaalitutkimus, opintokokonaisuus, 15-35 op 
Tunniste MATR390  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Materiaalitutkimus, opintokokonaisuus  Lyhenne Materiaalitutki 
Laajuus15-35 op   
OpiskelumuotoMuut opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Master's Programme in Materials Research is responsible for the module

The module is available ONLY to students from other degree programmes.

 
Ajoitus 

1st or 2nd year

 
Osaamistavoitteet 

The student will learn, depending on the module content, the basics or more advanced concepts and methods of a certain subfield of materials research.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Depends on the module content.

 
Sisältö 

This can be agreed on with the course coordinator or the responsible teachers of the courses.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5. Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy arvosanan laskemista koskevia tarkempia määräyksiä.

Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa