Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MAT011 Matematiikka opintokokonaisuus (vaihtoehto 2), 15-50 op 
Tunniste MAT011  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Matematiikka opintokokonaisuus (vaihtoehto 2)  Lyhenne Matematiikka op 
Laajuus15-50 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Matemaattisten tieteiden kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Ilkka Holopainen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnan opiskelija. Vaihtoehtoinen (vaihtoehto 2) matematiikan aineopintojaksoja vähintään 15 op sisältävä opintokokonaisuus. Vaihtoehto 1 on MAT211 Matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille, vähintään 35 op. Mikäli tilastotieteen opintosuunnan opiskelija haluaa jatkaa matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmassa matematiikan tai sovelletun matematiikan opintosuunnilla, on suoritettava MAT211.

 
Ajoitus 

Opintokokonaisuuden opintojaksoja järjestetään kaikkien opetusperiodien kuluessa. Opintojaksot löytyvät täältä. Opintojaksojen aikataulutuksia löytyy MAT_kandiohjelman kaaviosta

 
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden itselleen räätälöinyt opiskelija hallitsee matematiikan peruskäsitteitä valintojensa mukaisesti.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
  • Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa tilastotieteen ja ekonometrian opintosuuntien vaihtoehtoisena vähintään 15 op aineopintotasoisena matematiikan opintokokonaisuutena on esitietovaatimuksena MAT110 Matematiikan perusopinnot.
 
Sisältö 
  • Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa tilastotieteen ja ekonometrian opintosuuntien vaihtoehtoisena vähintään 15 op aineopintotasoisena matematiikan opintokokonaisuutena sisällössä on oltava:
    • MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II,
    • MAT21002 Sarjat
    • MAT21003 Vektorianalyysi I.

Lisäksi voidaan sisällyttää muita matematiikan opintojaksoja.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden arvosana on opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa