Data on the course

Show instruction and examinations
TIE-500 Non-Fiction Literature, Module, 15-30 cr 
Code TIE-500  Validity 01.01.2017 -
Name Non-Fiction Literature, Module  Abbreviation Non-Fiction Lit 
Scope15-30 cr   
TypeAdvanced studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures 

Teachers
Name
Anne Mäntynen 

Description
Target group 

Kokonaisuudesta vastaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

15 opintopisteen kokonaisuus (tai sen erilliset jaksot) on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Valinnainen.

 
Timing 

Maisteriopinnot, 1. tai 2. vuosi

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Jaksojen järjestyksellä ei ole väliä.

 
Learning outcomes 

Opintokokonaisuuden suoritettuasi
• hahmotat tietokirjallisuuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja kirjallisena ilmiönä
• osaat toimia ammattimaisena tietokirjailijana, tekstien toimittajana ja editoijana tai kirjoittamisen kouluttajana
• osaat analysoida ja tarkastella tietotekstejä eri näkökulmista.

 
Completion methods 

Tietokirjallisuudesta voi suorittaa joko 15 tai 30 pisteen kokonaisuuden:

  • 15 pisteen kokonaisuus: kustakin kokonaisuudesta otetaan yksi viiden pisteen opinto
  • 30 pisteen kokonaisuus: kustakin kokonaisuudesta kaksi viiden pisteen opintoa
 
Prerequisites 

Kandiopinnoissa kielenhuolto, tekstitaidot ja mielellään teksti- ja diskurssianalyysi sekä tutkimustaidot.

 
Contents 

Opinnoissa on kolme osaa:
• tietokirjallisuus ja kirja-ala, jossa käsitellään tietokirjallisuuden asemaa, merkitystä ja kehitystä (5/10 op)
• tietokirjallisuuden lajit ja kontekstit, jossa perehdytään erilaisiin tietokirjallisuuden lajeihin ja tietoteksteihin sekä lajipiirteisiin ja esitystapoihin (5/10 op)
• tietokirjoittaminen, jossa käsitellään ja kehitetään omaa ammattitaitoa kirjoittajana, suomentajana, toimittajana ja kirjoittamisen opettajana (5/10 op).

 
Assessment practices and criteria 

Arvosana muodostuu erillisten opintojaksojen suoritusten keskiarvosta.

 
Responsible person 

Anne Mäntynen

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi