Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TIE-500 Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus, 15-30 op 
Tunniste TIE-500  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus  Lyhenne Tietokirjallisu 
Laajuus15-30 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma 

Opettajat
Nimi
Anne Mäntynen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kokonaisuudesta vastaa Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma.

15 opintopisteen kokonaisuus (tai sen erilliset jaksot) on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Valinnainen.

 
Ajoitus 

Maisteriopinnot, 1. tai 2. vuosi

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Jaksojen järjestyksellä ei ole väliä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suoritettuasi
• hahmotat tietokirjallisuuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja kirjallisena ilmiönä
• osaat toimia ammattimaisena tietokirjailijana, tekstien toimittajana ja editoijana tai kirjoittamisen kouluttajana
• osaat analysoida ja tarkastella tietotekstejä eri näkökulmista.

 
Toteutus 

Tietokirjallisuudesta voi suorittaa joko 15 tai 30 pisteen kokonaisuuden:

  • 15 pisteen kokonaisuus: kustakin kokonaisuudesta otetaan yksi viiden pisteen opinto
  • 30 pisteen kokonaisuus: kustakin kokonaisuudesta kaksi viiden pisteen opintoa
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Kandiopinnoissa kielenhuolto, tekstitaidot ja mielellään teksti- ja diskurssianalyysi sekä tutkimustaidot.

 
Sisältö 

Opinnoissa on kolme osaa:
• tietokirjallisuus ja kirja-ala, jossa käsitellään tietokirjallisuuden asemaa, merkitystä ja kehitystä (5/10 op)
• tietokirjallisuuden lajit ja kontekstit, jossa perehdytään erilaisiin tietokirjallisuuden lajeihin ja tietoteksteihin sekä lajipiirteisiin ja esitystapoihin (5/10 op)
• tietokirjoittaminen, jossa käsitellään ja kehitetään omaa ammattitaitoa kirjoittajana, suomentajana, toimittajana ja kirjoittamisen opettajana (5/10 op).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arvosana muodostuu erillisten opintojaksojen suoritusten keskiarvosta.

 
Vastuuhenkilö 

Anne Mäntynen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa