Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TKT1 Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot, 25 op 
Tunniste TKT1  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot  Lyhenne Tietojenkäsitte 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Kjell Lemström 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuudesta vastaa Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma. Se on pakollinen kaikille Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman ja Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tietojenkäsittelyteorian -opintosuunnan opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Opintojen ensimmäinen vuosi.

Opintojaksot ovat suoritettavissa myös Avoimessa yliopistossa. 

 
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suorittanut on hankkinut tuleviin kandiopintoihin tarvittavat ohjelmointitaidot sekä tietojenkäsittelytieteen perustiedot. Lisäksi opintokokonaisuuden suorittaneella on valmiudet viestiä tietojenkäsittelytieteestä kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa myös työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ei vaatimuksia edeltävistä yliopisto-opinnoista.

 
Sisältö 
TKT1 Tietojenkäsittelytiede, perusopinnot
(0ov / 25op)  
Vaihtoehtoinen (Valitse 5 op)
   
TKT10001 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 
(0ov / 5op)
AYBSCS2002en Open uni: Computing and Society 
(0ov / 5op)
Pakollinen (Valitse kaikki)
   
TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 
(0ov / 5op)
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 
(0ov / 5op)
TKT10004 Tietokantojen perusteet 
(0ov / 5op)
TKT10005 Tietokoneen toiminta 
(0ov / 5op)
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Painotettu keskiarvo opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen arvosanoista. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa