Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MFK-M210 Matematiikka, aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine), 35 op 
Tunniste MFK-M210  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Matematiikka, aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)  Lyhenne Matematiikan ai 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Ilkka Holopainen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Pakollinen kokonaisuus opiskelijoille, jotka haluavat matematiikan toiseksi opetettavaksi aineekseen.

Kokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Kokonaisuuteen voi hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

 
Ajoitus 

Toisen opetettavan aineen opinnot kuuluvat alempaan korkeakoulututkintoon.

Kokonaisuuteen sisältyvää opetusta on lukukausien aikana pääsääntöisesti kaikissa opetusperiodeissa. Lisäksi joitain matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintojaksoja saattaa olla mahdollista suorittaa kesäopintoina.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee matemaattisen ajattelutavan ja käsitteenmuodostuksen perusteita ja osaa liittää yliopistomatematiikan asiasisältöjä matematiikan opettajan työn asettamiin tarpeisiin
  • ymmärtää matematiikan luonteen ja aseman maailmassa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tarpeita varten
  • osaa suunnitella ja toteuttaa matematiikan opetusta koko perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen näkökulmasta ja arvioida tekemiään didaktisia ratkaisuja
  • tuntee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksia matematiikan opetuksessa
  • hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja riittävästi pystyäkseen toimimaan peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen matematiikan ja opetuksen kehittämisen asiantuntijana
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Matematiikan perusopinnot tai vastaavat tiedot

 
Sisältö 

Pakollinen

Sarjat

MAT210025 op

Lineaarialgbra ja matriisilaskenta II

MAT210015 op

Todennäköisyyslaskenta I

MAT120035 op

Algebralliset rakenteet I

MAT210105 op

Geometria I

MFK-M3015 op

TVT matematiikan opetuksessa

MFK-M2035 op
   

Vaihtoehtoinen

  

Matematiikan aineopintojen opintojakso tai matematiikan opetuksen opintojakso tai opintojakso matematiikan aineenopettajan syventävien opintojen kokonaisuudesta.

 5 op
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5.

Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa