Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
TTK-YL110 Introduction till allmän litteraturvetenskap, 5 sp 
Kod TTK-YL110  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Introduction till allmän litteraturvetenskap  Förkortning Introduction ti 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i konstforskning 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen.

 
Timing 

Suoritetaan opintojen alussa.

Kurssi järjestetään syyslukukaudella, yleensä 1. periodissa.

Kielten kandiohjelman opiskelijoille on suositeltavaa suorittaa opintojakso kurssina, joka järjestetään syksyisin 1. ja 2. periodissa. Kurssin oppimateriaali ilmoitetaan sen alussa.

 
Kunskapsmål 

Jakson suoritettuaan opiskelija on selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Hän tuntee kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä. Hän tuntee myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä.

 
Studieavsnittets form 

Luentokurssi tai tiedekuntatentti

 
Studiematerial och litteratur 

Luetaan 3 teosta seuraavista:

  • Bennett, Andrew and Nicholas Royle: An Introduction to Literature, Criticism, and Theory. 5. painos, 2016
  • Culler, Jonathan: Literary Theory: A Very Short Introduction, 2. painos, 2011
  • Rapaport, Herman: The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods, 2011
    • Kielten kandiohjelman opiskelijat: Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin, 2013
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointiasteikko 0-5. Arviointiperusteena keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

 
Ansvarig person 

Heta Pyrhönen

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen (Kielten kandiohjelma)  Föreläsningskurs  Tintti Klapuri  04.09.20 -11.12.20
Anmäl dig Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen/Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma  Föreläsningskurs  Heta Pyrhönen  26.10.20 -09.12.20

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Anmäl dig Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
04.11.20ons 16.30-20.30
Anmäl dig Introduction till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
04.11.20ons 16.30-20.30
Anmäl dig Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
02.12.20ons 16.30-20.30
Anmäl dig Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
02.12.20ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
27.01.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
27.01.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
24.02.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
24.02.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
31.03.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
31.03.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
28.04.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
28.04.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
19.05.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
19.05.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
16.06.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
16.06.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
07.07.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
07.07.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning  Allmän tent  Heta Pyrhönen 
28.07.21ons 16.30-20.30
anmälningstiden har inte börjat Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i språk  Allmän tent  Tintti Klapuri 
28.07.21ons 16.30-20.30