Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-VEOK25 Russkij jazyk dlja studentov-nefilologov - Kielikeskuksen Venäjän opintokokonaisuus, 25 op 
Tunniste KK-VEOK25  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Russkij jazyk dlja studentov-nefilologov - Kielikeskuksen Venäjän opintokokonaisuus  Lyhenne Russkij jazyk d 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
 
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, jotka ovat aloittaneet uusissa koulutusohjelmissa tai siirtyneet uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017 tai sen jälkeen. 

Lukuvuonna 2016-17 voimassaolleiden tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittavia koskevat opintokokonaisuusvaatimukset ovat Flammassa.

 
Ajoitus 

Opintokokonaisuuden suorittamisen voi aloittaa opintojen alusta lähtien.

 
Osaamistavoitteet 

25 op:n opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija

  • tuntee kielialueen kulttuuria,
  • on saavuttanut monipuolisen kielitaidon ja
  • saanut valmiuksia toimia erilaisissa arki- ja työelämän viestintätilanteissa.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

 
Sisältö 

25 op:n laajuiseen opintokokonaisuuteen tulee sisältyä

  • vähintään kaksi 2-4 opintopisteen laajuinen kurssia tasolta B1
  • vähintään yksi 2-4 opintopisteen laajuinen suullinen tai suullisen taidon kehittämistä sisältävä kurssi: Viesti venäjäksi 1 (CEFR A1), Viesti venäjäksi 2 (CEFR A2), ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (venäjä - suomi/ruotsi) (CEFR A2), Ustnaja kommunikatsija - Venäjän suullisen taidon kurssi (CEFR B1) tai Tshitat, pisat i obsuzhdat - Kirjallista ja suullista venäjää (CEFR B1).

Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää

  • Helsingin yliopiston kielikeskuksen kursseja alkeiskurssilta 1 tasolle B1
  • Helsingin yliopiston kielikeskuksen vieraan kielen korvaava koe
  • maantuntemus- ja kulttuurikursseja Helsingin yliopiston Kulttuurien osaston ohjelmasta sopimuksen mukaan
  • muissa kotimaisissa tai ulkomaalaissa yliopistoissa (esim. Erasmus-vaihdossa) suoritettuja kohdekielen ja -kulttuurin kursseja, joiden hyväksilukeminen sovitaan vastuuopettaja Marjatta Alestalon kanssa
  • Aalto-yliopiston kurssit (enintään kaksi paikkaa kullekin kurssille)

8244 Liike-elämän venäjää 4, 3 op (CEFR A2.2-B1.1)

8245 Liike-elämän venäjää 5, 3 op (CEFR B1.1-B1.2)

LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A, 3 op (CEFR B1.2-B1.3)

LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B, 3 op (CEFR B1.3-B2.1)

8461 Russkaja delovaja kommunikatsija dlja russkojazytshnyh 1*, 3 op (CEFR B2-C1)
* Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli tai sivistyskieli on venäjä.

 

Kaikkia kursseja ei välttämättä järjestetä joka vuosi. Muualla kuin Kielikeskuksessa suoritettujen opintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa, mutta siitä saa pyydettäessä todistuksen Kielikeskuksesta.

 
Vastuuhenkilö 

Marjatta Alestalo, marjatta.alestalo@helsinki.fi  (tiedustelut, hyväksilukeminen ja opintokokonaisuuden hyväksyminen)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa