Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
995360 Venäjää farmaseuteille, 2 op 
Tunniste 995360  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Venäjää farmaseuteille  Lyhenne Venäjää farmase 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Farmasian tiedekunnan opiskelijat, JOO-opiskelijat

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee farmasia-alan perussanastoa ja osaa toimia alan yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa venäjäksi, mm. tarjota apuaan, toimia maksutilanteissa, esitellä lääkkeitä ja muita apteekissa myytäviä tuotteita yksinkertaisesti, täsmentää asiakkaan oireita sekä neuvoa lääkkeen annostelussa. Kurssin painopiste on suullisessa kielitaidossa.

 
Toteutus 

Kurssi, joka sisältää 14 tuntia opetusta (läsnäolo vähintään 75 %) ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä mm. verkkoympäristössä.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Kurssi ei edellytä aikaisempia venäjän opintoja, sillä kurssin alussa tutustutaan venäläisiin aakkosiin. Kurssi sopii myös hieman venäjää osaaville, esim. Venäjän alkeiskurssin 1 tai muutaman lukiokurssin suorittaneille.
Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Jos osallistuja ei ole aikaisemmin opiskellut venäjää, suositellaan samanaikaisesti suoritettavaksi kurssia Venäjän alkeiskurssi 1.

 
Sisältö 

•    Venäläisten aakkosten lukuharjoituksia, ääntämisen perusteet
•    Tervehdykset, kohteliaita ilmauksia, avun tarjoaminen
•    Kielitaidosta kertominen
•    Tuotteen kuvaileminen, mm. valmistusmaan kertominen
•    Maksutilanteet
•    Asiakkaan oireiden ja sairauksien täsmentäminen
•    Lääkkeiden ja muiden apteekkituotteiden nimityksiä
•    Lääkemuodot, lääkkeen sisällöstä ja vaikutuksesta kertominen
•    Lääkkeen ottamisen ja annostuksen neuvominen

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Аптека – venäjää farmaseuteille (sähköinen materiaali, luettavissa kurssin Moodle-alustalla) sekä muu sähköinen materiaali

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Lähiopetuksessa keskitytään suulliseen harjoitteluun pienryhmissä. Itsenäisessä työskentelyssä hyödynnetään verkkoympäristöä.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty / hylätty
Jatkuva osaamistavoitteisiin perustuva arviointi, jossa huomioidaan aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, erilaiset kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät sekä suullinen loppukoe.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Jos osallistuja ei ole opiskellut venäjää, suositellaan samanaikaisesti suoritettavaksi kurssia Venäjän alkeiskurssi 1.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa