Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-VEN4OP Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1), 4 op 
Tunniste KK-VEN4OP  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1)  Lyhenne Vieraan kielen 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Tutkintoon kuuluvan vieraan kielen opintojakson suorittaminen korvaavalla kokeella.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaitotaso vähintään CEFR B1 (pdf).

 
Sisältö 

Koe järjestetään kerran lukukaudessa ja se koostuu kahdesta osasta: sekä kirjallisen että suullisen taidon kokeesta. Opiskelija ilmoittautuu ensin kirjalliseen kokeeseen ja läpäistyään sen hyväksytysti hänet kutsutaan suullisen taidon kokeeseen noin kahden viikon kuluttua kirjallisesta kokeesta. 

 

Kirjallinen koe

Kokeessa testataan sekä kirjallista tuottamista että asiatekstin ymmärtämistä.  Kokeen pituus on 3 tuntia.

 

Tekstinymmärtäminen

Opiskelija voi valmistautua kokeeseen lukemalla asiatekstejä. Kokeessa vastataan äidinkielellä, pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Kokeessa ei saa käyttää sanakirjaa.

 

Kirjallinen tuottaminen

Opiskelija laatii n. 250 sanan pituisen mielipidekirjoitelman annetusta aiheesta ja esittää siitä perustellun mielipiteensä. Kirjoituskokeessa on mahdollista käyttää koesalissa saatavilla olevaa kaksikielistä sanakirjaa. Oman sanakirjan käyttö ei ole sallittua.

 

Suullinen koe

Koe on haastattelutyyppinen ja siinä keskustellaan opiskeluun ja opiskelijan omaan alaan liittyvistä aiheista.

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

 
Lisätiedot 

Lisätietoja tarvittaessa: Heidi Mäkäläinen: heidi.makalainen@helsinki.fi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1)  Tentti  Heidi Mäkäläinen 
29.05.20pe 14.00-17.00