Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TUK-552 Katolinen uskonto, valinnaiset aineopinnot, 35 op 
Tunniste TUK-552  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Katolinen uskonto, valinnaiset aineopinnot  Lyhenne Katolinen uskon 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Timo Åvist 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Katolisen uskonnon aineenopettajan aineopintokokonaisuus (TUK-552) 35 op koostuu perinteisistä teologisista oppiaineista. Aineopinnot syventävät perusopinnoissa (TUK-551) saatua teologista tietämystä. Katolisen uskonnon aineenopettajan aineopinnot yhdessä perusopintojen kanssa (yht. 60 op) tuottaa opiskelijoille, joilla on aineenopettajan pätevyys, kelpoisuuden opettaa katolista uskontoa peruskoulussa ja toisena opetettavana aineena lukiossa (opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 10§:n sekä tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (865/2005) 10§:n mukaan). 

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Suositellaan, että opiskelija on ensin suorittanut TUK-551 Katolisen uskonnon aineenopettajan perusopinnot (25 op).

 
Sisältö 

Katolisen uskonnon aineenopettajan aineopintokokonaisuus koostuu viidestä 5 op:n laajuisesta aineopintojaksosta (TUK-5521 - TUK-5525 sekä vastuuopettajan kanssa sovittavasta kahdesta aineopintojaksosta).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kukin opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen painotetun keskiarvon mukaan. Kokonaisuuden arvosanaksi annetaan erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) tai välttävä (1).

 
Suoritustavat 

Aineopintojaksot tentitään kunkin opintojakson yhteydessä mainitulle tentaattorille. Opintojaksot tentitään tenttiakvaariossa Aleksandriassa (huone K133, kellarikerros). Kutakin opintojaksoa voi tenttiä lukuvuoden aikana syyskuusta toukokuuhun. Osa opintojaksoista suoritetaan osallistumalla Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opetukseen erikseen ilmoitetuille opintojaksoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa