Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TUK-551 Katolinen uskonto, valinnaiset perusopinnot, 25 op 
Tunniste TUK-551  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Katolinen uskonto, valinnaiset perusopinnot  Lyhenne Katolinen uskon 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Mikko Ketola 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Katolisen uskonnon aineenopettajan perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija Raamatun synnyn ja sen olennaisen sisällön problematiikkaan, kristillisen kirkon vaiheisiin sekä kristillistä uskoa ja etiikkaa koskevien käsitysten tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja - erityisesti korkeauskontoja ja nykyajan uusia uskontoja - sekä niiden tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on lisäksi katolisen seurakunnan toiminnan ja jumalanpalveluksen tunteminen sekä kirkon kasvatustoimintaan ja koulun katoliseen uskontokasvatukseen perehtyminen.

 
Sisältö 

Katolisten uskonnon aineenopettajan perusopintojen opintokokonaisuus TUK-551 (25 op) koostuu opintojaksoista TUK-5511 - TUK-5515. Opiskelija suorittaa jokaisesta viidestä oppiaineesta viiden opintopisteen jakson kirjatenttinä.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kukin opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen painotetun keskiarvon mukaan. Kokonaisuuden arvosanaksi annetaan erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) tai välttävä (1).

 
Suoritustavat 

Opintojaksot tentitään tenttiakvaariossa Aleksandriassa (huone K133, kellarikerros). Kutakin opintojaksoa voi tenttiä lukuvuoden aikana syyskuusta toukokuuhun. Osa opintojaksoista suoritetaan osallistumalla Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opetukseen erikseen ilmoitetuille opintojaksoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa