Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG210 Machine Learning for Linguists, 5 cr 
Code KIK-LG210  Validity 01.01.2017 -
Name Machine Learning for Linguists  Abbreviation Machine Learnin 
Scope5 cr   
TypeIntermediate studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Mathias Creutz 

Description
Target group 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella periodissa IV.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat käyttää Python-ohjelmointikieltä ja sen kirjastoja itsenäisesti kieliteknologisten ongelmien ratkaisemiseen
 • hallitset sääntöpohjaisten ja koneoppimisjärjestelmien peruskäsitteistöä ja osaat kuvata näiden järjestelmien eron
 • ymmärrät ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen eron ja osaat soveltaa näitä oppimisen muotoja joihinkin luonnollisen kielen käsittelyn tehtäviin
 • osaat käyttää sekvenssimalleja jäsennyksessä, esim. sanaluokkajäsennyksessä (part-of-speech tagging)
 • osaat käyttää luokittimia, kuten päätöspuita, naiivi-Bayes-luokittimia ja neuroverkkoja
 • osaat toteuttaa klusterointimenetelmän (ryvästämismenetelmän) jollekin kielidatalle
 • osaat arvioida koneoppimismenetelmän toimivuutta.
 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Prerequisites 
 • Ohjelmointia lingvisteille tai vastaavat tiedot
 • Matematiikkaa lingvisteille joko suoritettuna etukäteen tai samanaikaisesti tämän opintojakson kanssa. Tai vastaavat tiedot.
 
Recommended optional studies 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Matematiikkaa lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Contents 

Tällä opintojaksolla ohjelmointitaitosi kehittyvät. Sovellat ohjelmointia useaan luonnollisen kielen käsittelyn tehtävään. Harjoittelet sekä valmiiden kirjastojen käyttöä että omien pienten algoritmien kirjoittamista. Opintojakson kattavana teemana on koneoppimismenetelmät. Koneoppimista käytetään laajasti luonnollisen kielen käsittelyssä. Näillä menetelmillä voidaan opettaa tietokonetta esimerkiksi jäsentämään lauseita automaattisesti tai kääntämään tekstiä kielestä toiseen.

 
Study materials and literature 

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaalia (muun muassa NLTK-kirjaa: Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper:  Natural Language Processing with Python – Analyzing Text with the Natural Language Toolkit) ja kurssilla jaettavaa materiaalia.

Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Assessment practices and criteria 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
 • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
 • muu aktiivisuus.
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Koneoppimisen perusteet lingvisteille (KIK-LG210/CLT238)  Course  Mathias Creutz 
09.03.20mon 10.15-11.45
13.03.20 -03.04.20 fri 14.15-15.45
16.03.20 -06.04.20 mon 10.15-11.45
17.04.20 -24.04.20 fri 14.15-15.45
20.04.20 -27.04.20 mon 10.15-11.45

Future examinations
No examinations in WebOodi