Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
KIK-LG210 Maskininlärning för lingvister, 5 sp 
Kod KIK-LG210  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Maskininlärning för lingvister  Förkortning Maskininlärning 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Mathias Creutz 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella periodissa IV.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat käyttää Python-ohjelmointikieltä ja sen kirjastoja itsenäisesti kieliteknologisten ongelmien ratkaisemiseen
 • hallitset sääntöpohjaisten ja koneoppimisjärjestelmien peruskäsitteistöä ja osaat kuvata näiden järjestelmien eron
 • ymmärrät ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen eron ja osaat soveltaa näitä oppimisen muotoja joihinkin luonnollisen kielen käsittelyn tehtäviin
 • osaat käyttää sekvenssimalleja jäsennyksessä, esim. sanaluokkajäsennyksessä (part-of-speech tagging)
 • osaat käyttää luokittimia, kuten päätöspuita, naiivi-Bayes-luokittimia ja neuroverkkoja
 • osaat toteuttaa klusterointimenetelmän (ryvästämismenetelmän) jollekin kielidatalle
 • osaat arvioida koneoppimismenetelmän toimivuutta.
 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Tidigare studier eller kunskaper 
 • Ohjelmointia lingvisteille tai vastaavat tiedot
 • Matematiikkaa lingvisteille joko suoritettuna etukäteen tai samanaikaisesti tämän opintojakson kanssa. Tai vastaavat tiedot.
 
Rekommenderade valfria studier 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Matematiikkaa lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Innehåll 

Tällä opintojaksolla ohjelmointitaitosi kehittyvät. Sovellat ohjelmointia useaan luonnollisen kielen käsittelyn tehtävään. Harjoittelet sekä valmiiden kirjastojen käyttöä että omien pienten algoritmien kirjoittamista. Opintojakson kattavana teemana on koneoppimismenetelmät. Koneoppimista käytetään laajasti luonnollisen kielen käsittelyssä. Näillä menetelmillä voidaan opettaa tietokonetta esimerkiksi jäsentämään lauseita automaattisesti tai kääntämään tekstiä kielestä toiseen.

 
Studiematerial och litteratur 

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaalia (muun muassa NLTK-kirjaa: Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper:  Natural Language Processing with Python – Analyzing Text with the Natural Language Toolkit) ja kurssilla jaettavaa materiaalia.

Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
 • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
 • muu aktiivisuus.
 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Koneoppimisen perusteet lingvisteille (KIK-LG210/CLT238)  Kurs  Mathias Creutz 
09.03.20må 10.15-11.45
13.03.20 -03.04.20 fre 14.15-15.45
16.03.20 -06.04.20 må 10.15-11.45
17.04.20 -24.04.20 fre 14.15-15.45
20.04.20 -27.04.20 må 10.15-11.45

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi