Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG210 Koneoppimisen perusteet lingvisteille, 5 op 
Tunniste KIK-LG210  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Koneoppimisen perusteet lingvisteille  Lyhenne Koneoppiminen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Mathias Creutz 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Ajoitus 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella periodissa IV.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat käyttää Python-ohjelmointikieltä ja sen kirjastoja itsenäisesti kieliteknologisten ongelmien ratkaisemiseen
 • hallitset sääntöpohjaisten ja koneoppimisjärjestelmien peruskäsitteistöä ja osaat kuvata näiden järjestelmien eron
 • ymmärrät ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen eron ja osaat soveltaa näitä oppimisen muotoja joihinkin luonnollisen kielen käsittelyn tehtäviin
 • osaat käyttää sekvenssimalleja jäsennyksessä, esim. sanaluokkajäsennyksessä (part-of-speech tagging)
 • osaat käyttää luokittimia, kuten päätöspuita, naiivi-Bayes-luokittimia ja neuroverkkoja
 • osaat toteuttaa klusterointimenetelmän (ryvästämismenetelmän) jollekin kielidatalle
 • osaat arvioida koneoppimismenetelmän toimivuutta.
 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
 • Ohjelmointia lingvisteille tai vastaavat tiedot
 • Matematiikkaa lingvisteille joko suoritettuna etukäteen tai samanaikaisesti tämän opintojakson kanssa. Tai vastaavat tiedot.
 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Matematiikkaa lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Sisältö 

Tällä opintojaksolla ohjelmointitaitosi kehittyvät. Sovellat ohjelmointia useaan luonnollisen kielen käsittelyn tehtävään. Harjoittelet sekä valmiiden kirjastojen käyttöä että omien pienten algoritmien kirjoittamista. Opintojakson kattavana teemana on koneoppimismenetelmät. Koneoppimista käytetään laajasti luonnollisen kielen käsittelyssä. Näillä menetelmillä voidaan opettaa tietokonetta esimerkiksi jäsentämään lauseita automaattisesti tai kääntämään tekstiä kielestä toiseen.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaalia (muun muassa NLTK-kirjaa: Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper:  Natural Language Processing with Python – Analyzing Text with the Natural Language Toolkit) ja kurssilla jaettavaa materiaalia.

Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
 • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
 • muu aktiivisuus.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Koneoppimisen perusteet lingvisteille  Luentokurssi  Mathias Creutz  15.03.21 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa