Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG209 Mathematics for Linguists, 5 cr 
Code KIK-LG209  Validity 01.01.2017 -
Name Mathematics for Linguists  Abbreviation Mathematics 
Scope5 cr   
TypeIntermediate studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Mathias Creutz 

Description
Target group 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella, periodissa III tai IV.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvata ja soveltaa joukko-opin keskeisiä käsitteitä, kuten osajoukkoa, leikkausta, yhdistettä, relaatiota ja funktiota
  • osaat kuvata ja soveltaa graafiteorian keskeisiä käsitteitä, kuten suunnattuja ja suuntaamattomia graafeja ja puita
  • osaat kuvata ja soveltaa todennäköisyyslaskennan keskeisiä käsitteitä, kuten ehdollista todennäköisyyttä ja Bayesin ja kokonaisuustodennäköisyyden kaavaa
  • ymmärrät vektori- ja matriisilaskennassa käytettyä notaatiota ja osaat laskea matriisien summia, tuloja ja muita peruslaskutoimituksia
  • ymmärrät paremmin kieliteknologisissa menetelmissä käytettyä matematiikkaa ja matemaattisia kaavoja.
 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Prerequisites 
  • Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot
  • Ohjelmointia lingvisteille -opintojakson suorittamisesta voi olla hyötyä

 

 

 

 
Recommended optional studies 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Ohjelmointia lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Contents 

Kieliteknologiassa käytetään enenevässä määrin tilastollisia malleja ja neuroverkkoja. Sanojen merkityksiä kuvataan vektoreilla moniulotteisissa avaruuksissa. Tämä opintojakso on tarkoitettu humanisteille ja muille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää nykyaikaisiin kieliteknologisiin malleihin ja menetelmiin liittyvää matematiikkaa. Kurssilla perehdytään muun muassa todennäköisyyslaskennan sekä vektori- ja matriisilaskennen perusteisiin. Opintojakso ei edellytä muuta matemaattista taustaa kuin lukiomatematiikka.

 
Study materials and literature 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Assessment practices and criteria 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Mathematics for linguists  Course  Miikka Silfverberg 
14.01.20 -25.02.20 tue 14.15-15.45
16.01.20 -27.02.20 thu 12.15-13.45

Future examinations
No examinations in WebOodi