Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
KIK-LG209 Matematik för lingvister, 5 sp 
Kod KIK-LG209  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Matematik för lingvister  Förkortning Matematik 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Mathias Creutz 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella, periodissa III tai IV.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvata ja soveltaa joukko-opin keskeisiä käsitteitä, kuten osajoukkoa, leikkausta, yhdistettä, relaatiota ja funktiota
  • osaat kuvata ja soveltaa graafiteorian keskeisiä käsitteitä, kuten suunnattuja ja suuntaamattomia graafeja ja puita
  • osaat kuvata ja soveltaa todennäköisyyslaskennan keskeisiä käsitteitä, kuten ehdollista todennäköisyyttä ja Bayesin ja kokonaisuustodennäköisyyden kaavaa
  • ymmärrät vektori- ja matriisilaskennassa käytettyä notaatiota ja osaat laskea matriisien summia, tuloja ja muita peruslaskutoimituksia
  • ymmärrät paremmin kieliteknologisissa menetelmissä käytettyä matematiikkaa ja matemaattisia kaavoja.
 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Tidigare studier eller kunskaper 
  • Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot
  • Ohjelmointia lingvisteille -opintojakson suorittamisesta voi olla hyötyä

 

 

 

 
Rekommenderade valfria studier 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Ohjelmointia lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Innehåll 

Kieliteknologiassa käytetään enenevässä määrin tilastollisia malleja ja neuroverkkoja. Sanojen merkityksiä kuvataan vektoreilla moniulotteisissa avaruuksissa. Tämä opintojakso on tarkoitettu humanisteille ja muille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää nykyaikaisiin kieliteknologisiin malleihin ja menetelmiin liittyvää matematiikkaa. Kurssilla perehdytään muun muassa todennäköisyyslaskennan sekä vektori- ja matriisilaskennen perusteisiin. Opintojakso ei edellytä muuta matemaattista taustaa kuin lukiomatematiikka.

 
Studiematerial och litteratur 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.
 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Mathematics for linguists  Kurs  Miikka Silfverberg 
14.01.20 -25.02.20 ti 14.15-15.45
16.01.20 -27.02.20 to 12.15-13.45

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi