Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG208 Programming for Linguists, 5 cr 
Code KIK-LG208  Validity 01.01.2017 -
Name Programming for Linguists  Abbreviation Programming 
Scope5 cr   
TypeIntermediate studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Mathias Creutz 

Description
Target group 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin Kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat. Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella periodissa III.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet Python-ohjelmointikielen perusominaisuudet,
  • osaat ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoimalla,
  • tunnet hyvän ohjelmointitavan perusteet,
  • pystyt lukemaan ja ymmärtämään muiden kirjoittamaa ohjelmakoodia,
  • olet soveltanut Pythonia joihinkin luonnollisen kielen käsittelyn perustavanlaatuisiin tehtäviin.
 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Prerequisites 

Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot.

 
Recommended optional studies 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Matematiikkaa lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Contents 

Tämä opintojakso on ohjelmoinnin peruskurssi, joka on laadittu etenkin kielitieteilijöiden ja kieliteknologien tarpeita silmällä pitäen. Harjoitustehtävissä painopiste on tekstin käsittelyssä, kun taas puhtaasti matemaattiset tehtävät jäävät hieman vähemmälle huomiolle. Ohjelmointikielenä käytetään Pythonia, ja opit ohjelmoinnin peruskäsitteitä kuten merkkijonot, listat, assosiatiiviset taulukot (dictionary), silmukat ja funktioiden määrittelyn. Opit kehittämään tietokoneohjelmaa askelittain. Opit muun muassa laskemaan frekvenssejä, käsittelemään tiedostoja ja soveltamaan säännöllisiä lausekkeita saneistukseen (tokenization) ja virkerajojen merkitsemiseen.

 

 

 

 
Study materials and literature 

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaalia ja kurssilla jaettavaa materiaalia.

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Assessment practices and criteria 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Ohjelmointia lingvisteille (KIK-LG208/CLT237)  Course  Mathias Creutz 
13.01.20mon 12.15-13.45
17.01.20 -28.02.20 fri 10.15-11.45
20.01.20 -24.02.20 mon 12.15-13.45

Future examinations
No examinations in WebOodi