Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
KIK-LG208 Programmering för lingvister, 5 sp 
Kod KIK-LG208  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Programmering för lingvister  Förkortning Programmering 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Mathias Creutz 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin Kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat. Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella periodissa III.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet Python-ohjelmointikielen perusominaisuudet,
  • osaat ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoimalla,
  • tunnet hyvän ohjelmointitavan perusteet,
  • pystyt lukemaan ja ymmärtämään muiden kirjoittamaa ohjelmakoodia,
  • olet soveltanut Pythonia joihinkin luonnollisen kielen käsittelyn perustavanlaatuisiin tehtäviin.
 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot.

 
Rekommenderade valfria studier 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Matematiikkaa lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Innehåll 

Tämä opintojakso on ohjelmoinnin peruskurssi, joka on laadittu etenkin kielitieteilijöiden ja kieliteknologien tarpeita silmällä pitäen. Harjoitustehtävissä painopiste on tekstin käsittelyssä, kun taas puhtaasti matemaattiset tehtävät jäävät hieman vähemmälle huomiolle. Ohjelmointikielenä käytetään Pythonia, ja opit ohjelmoinnin peruskäsitteitä kuten merkkijonot, listat, assosiatiiviset taulukot (dictionary), silmukat ja funktioiden määrittelyn. Opit kehittämään tietokoneohjelmaa askelittain. Opit muun muassa laskemaan frekvenssejä, käsittelemään tiedostoja ja soveltamaan säännöllisiä lausekkeita saneistukseen (tokenization) ja virkerajojen merkitsemiseen.

 

 

 

 
Studiematerial och litteratur 

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaalia ja kurssilla jaettavaa materiaalia.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.
 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Ohjelmointia lingvisteille (KIK-LG208/CLT237)  Kurs  Mathias Creutz 
13.01.20må 12.15-13.45
17.01.20 -28.02.20 fre 10.15-11.45
20.01.20 -24.02.20 må 12.15-13.45

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi