Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG100 Linguistics, Basic Studies, 30 cr 
Code KIK-LG100  Validity 01.01.2017 -
Name Linguistics, Basic Studies  Abbreviation Linguistics, Ba 
Scope30 cr   
TypeBasic studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Seppo Kittilä 

Description
Target group 

Opintokokonaisuudesta vastaa kielten kandiohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja se on vapaa kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Opintojen ensimmäinen vuosi. Kaikki perusopintojen kurssit järjestetään joka vuosi periodeissa III ja IV.

 
Learning outcomes 

Suoritettuasi lingvistiikan perusopinnot

 • sinulla on hyvä yleiskäsitys kielen perusosista: fonetiikasta, fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, semantiikasta ja pragmatiikasta
 • ymmärrät hyvin lingvistisen lähestymistavan kieleen ja ymmärrät millä tavalla kielentutkimusta tehdään
 • sinulla on peruskäsitys siitä, millä tavalla kieltä voidaan tutkia fonetiikan, kieliteknologian ja yleisen kielitieteen näkökulmasta ja ymmärrät millä tavalla nämä eri tieteenalat nivoutuvat toisiinsa
 • osaat lähestyä kieltä eri näkökulmista
 • osaat paremmin suhteuttaa osaamasi kielet laajempaan viitekehykseen sekä muiden kielten että muiden tieteenalojen suhteen
 • olet tutustunut joihinkin kieliteknologian keskeisiin menetelmiin ja sovelluksiin.
 
Prerequisites 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Kieliteknologian johdantokurssi
 
Contents 

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, joista jokainen on 10 opintopisteen laajuinen:

 • Fonetiikka ja fonologia
 • Morfologia ja syntaksi
 • Semantiikka ja pragmatiikka.
 
Assessment practices and criteria 

Kokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.

Arvosana perustuu kokonaisuuden kolmen kurssin arvosanojen keskiarvoon (jokainen kursssi arvostellaan myös arvosanalla 0-5).

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi