Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KIK-LG100 Språkvetenskaper, grundstudier, 30 sp 
Kod KIK-LG100  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Språkvetenskaper, grundstudier  Förkortning Språkvetenskape 
Omfattning30 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudiehelhet   
  BedömningAllmän skala 
 
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Seppo Kittilä 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintokokonaisuudesta vastaa kielten kandiohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja se on vapaa kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Opintojen ensimmäinen vuosi. Kaikki perusopintojen kurssit järjestetään joka vuosi periodeissa III ja IV.

 
Kunskapsmål 

Suoritettuasi lingvistiikan perusopinnot

 • sinulla on hyvä yleiskäsitys kielen perusosista: fonetiikasta, fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, semantiikasta ja pragmatiikasta
 • ymmärrät hyvin lingvistisen lähestymistavan kieleen ja ymmärrät millä tavalla kielentutkimusta tehdään
 • sinulla on peruskäsitys siitä, millä tavalla kieltä voidaan tutkia fonetiikan, kieliteknologian ja yleisen kielitieteen näkökulmasta ja ymmärrät millä tavalla nämä eri tieteenalat nivoutuvat toisiinsa
 • osaat lähestyä kieltä eri näkökulmista
 • osaat paremmin suhteuttaa osaamasi kielet laajempaan viitekehykseen sekä muiden kielten että muiden tieteenalojen suhteen
 • olet tutustunut joihinkin kieliteknologian keskeisiin menetelmiin ja sovelluksiin.
 
Tidigare studier eller kunskaper 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Kieliteknologian johdantokurssi
 
Innehåll 

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, joista jokainen on 10 opintopisteen laajuinen:

 • Fonetiikka ja fonologia
 • Morfologia ja syntaksi
 • Semantiikka ja pragmatiikka.
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Kokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.

Arvosana perustuu kokonaisuuden kolmen kurssin arvosanojen keskiarvoon (jokainen kursssi arvostellaan myös arvosanalla 0-5).

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi