Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG100 Kielitieteet, perusopinnot, 30 op 
Tunniste KIK-LG100  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kielitieteet, perusopinnot  Lyhenne Kielitieteet, p 
Laajuus30 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Seppo Kittilä 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuudesta vastaa kielten kandiohjelma. Opintokokonaisuus on pakollinen kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja se on vapaa kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Opintojen ensimmäinen vuosi. Kaikki perusopintojen kurssit järjestetään joka vuosi periodeissa III ja IV.

 
Osaamistavoitteet 

Suoritettuasi lingvistiikan perusopinnot

 • sinulla on hyvä yleiskäsitys kielen perusosista: fonetiikasta, fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, semantiikasta ja pragmatiikasta
 • ymmärrät hyvin lingvistisen lähestymistavan kieleen ja ymmärrät millä tavalla kielentutkimusta tehdään
 • sinulla on peruskäsitys siitä, millä tavalla kieltä voidaan tutkia fonetiikan, kieliteknologian ja yleisen kielitieteen näkökulmasta ja ymmärrät millä tavalla nämä eri tieteenalat nivoutuvat toisiinsa
 • osaat lähestyä kieltä eri näkökulmista
 • osaat paremmin suhteuttaa osaamasi kielet laajempaan viitekehykseen sekä muiden kielten että muiden tieteenalojen suhteen
 • olet tutustunut joihinkin kieliteknologian keskeisiin menetelmiin ja sovelluksiin.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Kieliteknologian johdantokurssi
 
Sisältö 

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, joista jokainen on 10 opintopisteen laajuinen:

 • Fonetiikka ja fonologia
 • Morfologia ja syntaksi
 • Semantiikka ja pragmatiikka.
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kokonaisuus arvostellaan asteikolla 0-5.

Arvosana perustuu kokonaisuuden kolmen kurssin arvosanojen keskiarvoon (jokainen kursssi arvostellaan myös arvosanalla 0-5).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa