Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-SL111 Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1, 15 op 
Tunniste KIK-SL111  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1  Lyhenne Keskiset 1 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Pakollinen kielten kandiohjelman eteläslaavilaisten kielten opintosuunnan perusopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Opintojen alussa. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla A2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusasiat kielialueen maista (Bosnia, Kroatia, Montenegro, Serbia) sekä tuntee useita niiden tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Opintojakson päätteeksi opiskelija tuntee kielen koko peruskieliopin.

 
Toteutus 

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo (edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta). Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Muut perusopintojen opintojaksot. Kielten kandiohjelman yhteiset metodiopinnot.

 
Sisältö 

Opintojakso käsittää kielen kielioppia sekä keskeistä arkista sanastoa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen korostuu. Jakso kartuttaa kielialueen maiden tuntemusta kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien sekä lyhyiden tekstien avulla.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Alexander & Elias-Bursać, Bosnian, Croatian, Serbian. A textbook with exercises and basic grammar (2010 tai uudempi).

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi kirjoittaa postikortti) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen ja kotitehtävien tekemistä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Eteläslaavilaisten kielten yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa