Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MFK-402 Tiedekasvatus, 2-5 op 
Tunniste MFK-402  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tiedekasvatus  Lyhenne Tiedekasvatus 
Laajuus2-5 op   
OpiskelumuotoYleisopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso on pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot / Työelämä- ja asiantuntijuus

Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa kurssista myös pelkän teoriaosuuden, 2 op. 

 
Ajoitus 

Matematiikan/fysiikan/kemian opettajan kandiopintojen aikana

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet. Opiskelija saa käytännönkokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään tiedekasvatusmateriaalia. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä tiedekasvattajana vahvistuu.

 
Toteutus 

Kahden opintopisteen teoriaosuus toteutetaan verkko-opetuksena. Kolmen opintopisteen käytännönosuus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

 
Sisältö 

Teoriaosuudessa seurataan verkkokurssia. Käytännön osuus sisältää jonkin tiedekasvatusaktiviteetin (esim. tiedekerho, -leiri, -synttärit, virtuaalikerho jne.) suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja raportoinnin. Opintojaksolla hyödynnetään ajanmukaisia TVT-sovelluksia.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Itsenäistä- ja parityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta sekä verkossa että lähitapaamisissa. Huomioidaan oppilaskekseisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tiedekasvatus  Verkkokurssi  Maija Aksela,
Topias Ikävalko,
Oona Kiviluoto,
Heli Virtanen 
31.08.20 -07.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa