Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ME-207 Maapallon metsät, 3 op 
Tunniste ME-207  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Maapallon metsät  Lyhenne Maapallon metsä 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Metsätieteiden kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Markku Kanninen 

Kuvaus
Ajoitus 

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. opiskeluvuotena

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää keskeisimpiä piirteitä metsien luontaisesta globaalista vaihtelusta, metsien merkityksestä ihmisille ja ihmisten aiheuttamista muutoksista metsille.

 
Sisältö 

Kurssilla esitellään kasvillisuusvyöhykkeille tyypillisten metsien ja soiden rakenteita ja lajistoa; maksimi-iän ja biomassan vaihtelua; metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutoksen vaikutusta metsiin sekä metsien hyödyntämistä ja tämän aiheuttamia muutoksia metsissä ja metsäpinta-alassa. Näkökulma kurssin aiheisiin on globaali.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Luentomateriaali ja kurssilla annettava oheiskirjallisuus.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana annetaan harjoitustöiden ja tentin perusteella, läpäisyraja 40% maksimista.

 
Lisätiedot 

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Korvaa opintojakson 83509 (TROP110) Maapallon metsät ja suot, 2 op.

 
Vastuuhenkilö 

prof. Markku Kanninen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Maapallon metsät  Examinarium (tenttiakvaario)  Markku Kanninen  01.09.19 -31.08.21