Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MAT21004 Matematiikan proseminaari, 2 op 
Tunniste MAT21004  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Matematiikan proseminaari  Lyhenne Matematiikan pr 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Matemaattisten tieteiden kandiohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso "Matematiikan proseminaari" on pakollinen matematiikan aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT210 (Matematiikan aineopinnot)

 
Ajoitus 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojakso järjestetään joka vuosi, sekä syys- että kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa ratkaista tehtäväksi annetun harjoitustyön ja kirjoittaa ratkaisun puhtaaksi LaTeX-ladontaohjelmalla. Hän osaa myös antaa vertaispalautetta muiden opiskelijoiden harjoitustöistä. 

Hän osaa pitää lyhyen esitelmän matemaattisesta aiheesta.

 
Toteutus 

Opintojakson voi suurimmaksi osaksi suorittaa etänä. Opintojakson lähiopetus koostuu luennoista ja tapaamisista opintojakson vastuuopettajan kanssa.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Matematiikan perusopinnot (MAT110) tai vastaavat tiedot.

 
Sisältö 

Opiskelija harjoittelee matematiikan kirjoittamista ja LaTeX-ohjelman käyttöä kirjoittamalla matemaattisia tekstejä. Kurssiin sisältyy vertaispalautteen antamista muiden opiskelijoiden töistä.

Opintojaksoon sisältyy luentoja, jotka suoritetaan kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Opintojaksoon sisältyy lyhyt suullinen esitelmä matemaattisesta aiheesta.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Suositeltavaa kirjallisuutta:

  • Houston, K.: How to Write Mathematics, University of Leeds, 2009.
  • Knuth, D. E., Larrabee, T., Roberts, P. M.: Mathematical Writing.
  • Steenrod, N. E., Halmos, P., Schiffer, M. M., Dieudonne, J. A.: How to Write Mathematics, American Mathematical Society, 1981.
 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Tehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta sekä opintojakson vastuuopettajilta. Latex-ohjelman käyttöä opetetaan Latex-kurssilla.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojakson vastuuopettajat arvioivat opiskelijan kirjoittamat tekstit, hänen antamansa vertaispalautteen, suullisen esitelmän, sekä oppimispäiväkirjat. Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa