Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
MED-314 Period 3 inom primärhälsovården, 1 sp 
Kod MED-314  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Period 3 inom primärhälsovården  Förkortning Period 3 inom p 
Omfattning1 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Utbildningsprogrammet i medicin 

Beskrivning
Målgrupp 

Grundexamensstuderande ML

 
Timing 

M3 eller M4.

 

 
Kunskapsmål 

Efter studieperioden

 • kan studenten självständigt intervjua och undersöka en patient samt göra sjukjournalanteckningar på hälsocentral
 • förstår studenten betydelsen av vårdplan, patientvägledning och patientföljsamhet för att uppnå goda vårdresultat
 • vet studenten hur man på hälsocentralen förebygger och behandlar de vanligaste folksjukdomarna

Gemensam kunskapsbas på Moodle.

 
Studieavsnittets form 
 • Undervisning på hälsostation 15 t,
 • Seminarieundervisning 6 t
 • självständiga studier 6 t

Tot. 27 t

 
Tidigare studier eller kunskaper 
 •  375060 Period 1 inom primärhälsovården
 •  MED-22 Period 2 inom primärhälsovården (375059)
 
Innehåll 

Studieperioden innehåller

 • Seminarieundervisning
 • Praktik på hälsocentral. Mottagning av egna patienter med stöd av handledande kliniska lärare.
 • En skriftlig uppgift
 • Att bekanta sig med elektroniska patientjournaler och strukturerade journalanteckningar.
 
Studiematerial och litteratur 

Materialet finns på Moodle.

 

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Seminarieundervisning samt mottagning av egna patienter på hälsocentral. Att utföra en skriftlig uppgift.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Godkänd/underkänd

 
Övrig information 

Undervisningen sker på svenska för studerande vid svenska studielinjen och på finska för studerande vid finska studielinjen.

Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård

Docent Lena Thorn (lena.thorn@helsinki.fi)

Klinisk lärare Lena Sjöberg (lena.sjoberg@helsinki.fi)

Studerande som genomför praktik vid sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt måste ha ett skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar, antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom.  target=_blank>https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/vaccinationsskydd-praktikanter-vid-hus

 
Förbindelser med andra studieperioder 

Denna kurs ersätter kursen 375055 Period 3 inom primärhälsovården (1,5 sp) från och med 1.8.2017.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad R2, Period 3 inom primärhälsovården  Kurs  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
12.10.20 -16.10.20
anmälningstiden avslutad R13r, aR14r, Period 3 inom primärhälsovården  Kurs  Mari Leppikangas,
Lena Sjöberg,
Lena Thorn 
19.10.20 -23.10.20
anmälningstiden avslutad R11, Period 3 inom primärhälsovården  Kurs  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
19.10.20 -23.10.20
anmälningstiden avslutad Period 3 inom primärhälsovården  Kurs  Lena Sjöberg,
Lena Thorn 
26.10.20 -30.10.20
anmälningstiden avslutad Period 3 inom primärhälsovården  Kurs  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
26.10.20 -30.10.20
anmälningstiden avslutad Period 3 inom primärhälsovården  Kurs  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
07.12.20 -11.12.20

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi