Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MED-314 Perusterveydenhuollon jakso 3, 1 op 
Tunniste MED-314  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Perusterveydenhuollon jakso 3  Lyhenne Perusterveydenh 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Perustutkinto-opiskelijat LL

 
Ajoitus 

L3 tai L4

Opintojakso sijoittuu RIHAVE-blokin (MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia) yhteyteen viikon ajaksi.

 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija 

 • osaa haastatella ja tutkia potilaan itsenäisesti sekä laatia sairauskertomusmerkinnät terveyskeskuksessa
 • ymmärtää hoitosuunnitelman tekemisen, omahoitoon tukemisen ja potilasohjauksen merkityksen hoidon tuloksellisuudessa

 • tietää, miten terveyskeskuksessa ehkäistään, tunnistetaan ja hoidetaan yleisimpiä kansantauteja

Ydinainesanalyysi Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997359

 
Toteutus 
 • viikon aikana tapahtuva terveyskeskusharjoittelu 15 t
 • Kaksi seminaaria 6 t
 • Omatoimista opiskelua 6 t

Yht. 27 t

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
 • 375060 Perusterveydenhuollon jakso 1
 • MED-22 Perusterveydenhuollon jakso 2 (375059)
 
Sisältö 

Jakso sisältää

 • seminaarin ”Mitä kansalle kuuluu?” 
 • seminaarin ”Omalla vastaanotolla opittua” 
 • oman vastaanoton pitämistä opettajalääkärin ohjauksessa terveyskeskuksessa
 • kirjallisen välitehtävän
 • tutustumista sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään ja strukturoituun sairauskertomukseen.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Materiaali on tallennettuna Moodlessa ja Terveysportissa.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Vastaanoton pitämistä ohjatusti terveysasemalla ja kaksi seminaaria.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty/hylätty

 
Lisätiedot 

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

Kliininen opettaja Helena Karppinen (helena.karppinen@helsinki.fi)

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset.  Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista target=_blank>https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoitteluissa

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375055 Perusterveydenhuollon jakso 3 (1,5 op) 1.8.2017 alkaen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt MED-314, R13r + aR14r, Period 3 inom primärhälsovården  Kurssi  Mari Leppikangas,
Lena Sjöberg,
Lena Thorn 
19.10.20 -23.10.20
ilmoittautumisaika on päättynyt MED-314, R11, Perusterveydenhuollon jakso 3  Kurssi  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
19.10.20 -23.10.20
ilmoittautumisaika on päättynyt MED-314, bR14r + R15r, Period 3 inom primärhälsovården  Kurssi  Mari Leppikangas,
Lena Sjöberg,
Lena Thorn 
26.10.20 -30.10.20
ilmoittautumisaika on päättynyt MED-314, R12, Perusterveydenhuollon jakso 3  Kurssi  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
26.10.20 -30.10.20
ilmoittautumisaika on päättynyt MED-314, R3-5, Perusterveydenhuollon jakso 3  Kurssi  Helena Karppinen,
Mari Leppikangas 
07.12.20 -11.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa