Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
MED-314 Perusterveydenhuollon jakso 3, 1 op 
Tunniste MED-314  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Perusterveydenhuollon jakso 3  Lyhenne Perusterveydenh 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Perustutkinto-opiskelijat LL

 
Ajoitus 

L3 tai L4

Opintojakso sijoittuu RIHAVE-blokin (MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia) yhteyteen viikon ajaksi.

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Moodlessa.

 
Osaamistavoitteet 
 • Opiskelija osaa haastatella ja tutkia potilaan itsenäisesti sekä kirjata hänen tietonsa sähköiseen sairauskertomukseen terveyskeskusvastaanotolla.
 • Opiskelija tietää, miten terveyskeskuksessa ehkäistään ja hoidetaan yleisimpiä kansantauteja.
 • Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen, hoitosuunnitelman tekemisen ja hoitoon sitouttamisen merkityksen hoidon tuloksellisuudessa.

Ydinainesanalyysi Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997359

 
Toteutus 
 • RIHAVE-blokissa viikon aikana tapahtuva terveyskeskusharjoittelu 16 t
 • Kaksi seminaaria 8 t
 • Omatoimista opiskelua 16 t

Yht. 40 t

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
 • 375060 Perusterveydenhuollon jakso 1
 • MED-22 Perusterveydenhuollon jakso 2 (375059)
 
Sisältö 

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää

 • seminaarin ”Mitä kansalle kuuluu?” maanantaina
 • seminaarin ”Omalla vastaanotolla opittua” perjantaina
 • oman vastaanoton pitämistä opettajalääkärin ohjauksessa terveyskeskuksessa
 • tutustumista sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään ja strukturoituun sairauskertomukseen.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Materiaali sijaitsee Moodlessa.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Vastaanoton pitämistä valvotusti terveysasemalla ja kaksi seminaaria.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty/hylätty

 
Lisätiedot 

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Jaksolle sisältyy opetusta/harjoittelua, jonka vuoksi HUS edellyttää, että opiskelijoilla on voimassa olevan HUS:n ohjeen mukaiset rokotukset. Ohjeet löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan Flamma-sivulta, Opiskelu-ikkuna, kohta Ohjeet ja lomakkeet (/ Lomakkeet ja ohjeet): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY292641.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

 

Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

Kliininen opettaja Helena Karppinen (helena.karppinen@helsinki.fi)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso korvaa kokonaisuudessaan kurssin 375055 Perusterveydenhuollon jakso 3 (1,5 op) 1.8.2017 alkaen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Perusterveydenhuollon jakso 3, Equi Medicinali, R2  Kurssi  Helena Karppinen  14.10.19 -18.10.19
ilmoittautumisaika on päättynyt Perusterveydenhuollon jakso 3, Equi Medicinali, R11-R12  Kurssi  Helena Karppinen  21.10.19 -25.10.19
ilmoittautumisaika on päättynyt Period 3 inom primärhälsovården, Equi Medicinali, R13r-R15r  Kurssi  Lena Sjöberg,
Lena Thorn 
28.10.19 -01.11.19
ilmoittautumisaika on päättynyt Perusterveydenhuollon jakso 3, Equi Medicinali, R3-R5  Kurssi  Helena Karppinen  09.12.19 -13.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa