Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
406903 Aineistoklinikka, 5 op 
Tunniste 406903  Voimassaolo 01.08.2015 - 31.07.2017
Nimi Aineistoklinikka  Lyhenne Aineistoklinikk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Ajoitus 

Aineistoklinikkaan voi osallistua vasta sitten, kun on tiedossa ja käytettävissä se tekstiä tai puhetta sisältävä aineisto, jota opiskelija aikoo tulevassa opinnäytetyössään tutkia. Aineistoklinikka kestää kolmen periodin ajan.

 
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä selkeän ja realistisen aineistonhallintasuunnitelman. Hän osaa hallinnoida ja järjestellä itse koostamaansa teksti- tai puheaineistoa, annotoida ja analysoida sitä jollakin sopivalla menetelmällä sekä toimittaa aineistonsa julkaisuvalmiiseen muotoon.

 
Edeltävät opinnot 

Suoritettuna on oltava Korpuslingvistiikan johdantokurssi sekä ainakin toinen kursseista Puheen analyysin perusteet ja Tekstityökalujen käyttö.

 
Sisältö 

Klinikka perustuu aiempina vuosina järjestetyn Kieliaineiston käsittely -kurssin sisältöihin ja jatko-opiskelijoiden esittämiin toiveisiin.

 
Suoritustavat 

Klinikka jakautuu johdanto-osaan sekä varsinaiseen klinikkatyöskentelyyn. Johdanto-osaan kuuluu joko kieliaineistojen hallintaan liittyviä luentoja tai intensiivinen verkko-opiskelujakso, jonka pohjalta opiskelija kirjoittaa joko omaa tai käytössään olevaa aineistoa koskevan aineistonhallintasuunnitelman. Johdanto-osan päätteeksi järjestetään seminaari, jossa opiskelijat esittelevät suunnitelmansa ja saavat niistä palautetta. Kun aineistonhallintasuunnitelma on hyväksytty, alkaa klinikkatyöskentely, jonka aikana opiskelija testaa käytännössä oman aineistonsa hallintaa, aineistoon liittyviä analyysimenetelmiä ja aineiston julkaisuprosessia. Klinikkatyöskentelyn aikana opiskelijalla on määrättyinä aikoina mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Aineistoklinikka päättyy loppuseminaariin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Viimeistään klinikkatyöskentelyn aikana kannattaa suorittaa jokin omaa tutkimusmenetelmää tukeva erikoiskurssi.

 
Vastuuhenkilö 

Krister Lindén

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa